O nama

Hiperbarični centar Subotica
O nama

HBCS, Hiperbarični centar Subotica, je prvi, jedinstveni hiperbarični centar u Vojvodini sa višemesnom hiperbaričnom komorom i osnovnom delatnosti u oblasti hiperbarične medicine.

Hiperbarična terapija kiseonikom (HBOT) se provodi u višemesnoj hiperbaričnoj komori pod nadzorom stručnog medicinskog osoblja. Svaka terapija je pažljivo planirana za svakog pacijenta individualno u zavisnosti od objektivno procenjenog zdravstvenog stanja.

Proces pružanja HBOT obavlja medicinsko-tehničko osoblje Hiperbaričnog centra Subotica, HBCS, koga čine lekari specijalisti hiperbarične medicine i hirurgije, medicinske sestre i tehničari. Tokom terapije o pacijentu se brine celokupni tim: pratilac koji je tokom terapije u neposrednom kontaktu sa pacijentom u komori, operater za pultom koji preko monitora prati sve pacijente i koji je u stalnoj komunikaciji sa pratiocem, lekar koji je dostupan u svakom momentu da pomogne savetom ili koji u slučaju potrebe može da uđe u komoru u samom toku terapije.

Lekari predstavljaju osnovu medicinskog tima HBCS-a. Nakon upoznavanja sa medicinskom istorijom i medicinske evaluacije pacijenta, lekar donosi odluke vezane za njegovo lečenje i terapiju i odgovoran je za sprovođenje HBOT-a. Kod pacijenata sa hroničnim nezarastajućim ranama lekari kontinuirano prate stanje rane, koja se svakodnevno previja i obrađuje. Takođe, lekar vrši procenu o potrebi uključivanja dodatnih oblika terapije ili mišljenja drugih lekara odgovarajuće specijalnosti.

Uloga medinskih sestara/tehničara pokriva sve faze vašeg boravka u HBCS, Hiperbaričnom centru Subotica – od samog ulaska u prostorije HBCS-a, pa do momenta vašeg odlaska kući. Medicinske sestre/tehničari pripremaju pacijente za terapiju, pomažu lekarima prilkom pregleda, vrše previjanje u previjalištu uz nadzor lekara, dok u fazi pripreme pacijentu mere pritisak i nivo šečera, te skreće lekaru pažnju ukoliko neki od parametara odstupa od uobičajenih.

Posao medicinske sestre/tehničara je i da bude pratilac pacijentima u komori tokom HBOT-a. Veoma je važna njihova veština procene i pružanja pomoći kod različitih potreba pacijenta, jer ta veština pozitivno utiče na realizaciju veoma specifične hiperbarične terapije kiseonikom i olakšava, umanjuje ili potiskuje mnoge subjektivne probleme koji mogu da prate pacijente dok prolaze kroz proces lečenja.

Kada se nalaze u ulozi pratioca u komori, medicinske sestra/tehničar ima sledeće obaveze vezane za neposredan početak i tok hiperbarične terapije: kontrola zabrane unosa nedozvoljenih materijala i opreme u komoru; procena adekvatnosti garderobe i izgleda pacijenata;  instrukcije prilikom izjednačavanja pritiska i komunikacija sa operaterom za kontrolnim pultom radi korekcije toka terapije prilikom perioda kompresije; nadgledanje pacijenata tokom hiperbarične terapije kiseonikom; postavljanje i skidanje maske; medicinska nega koja se odnosi na standardne pojave tokom HBOT-a i prevladavanje uobičajenih problema koji se mogu javiti tokom tretmana.

Tehničar – operater je osoba od čijeg rada zavisi bezbednost terapije. On, sa jedne strane upravlja specifičnom opremom za pružanje terapije kiseonikom pod povišenim pritiskom, a sa druge strane pažljivo prati s pozicije pulta sve pacijente na tretmanu u komori.

Dah bržeg oporavka

Zakažite svoj termin i posetite nas u krugu Opšte bolnice!

Kontaktirajte nas